DFDG

Det Fælles Data Grundlag (DFDG) samler oplysninger fra kommunernes og a-kassernes sagsbehandlingssystemer samt borgerens indtastninger på jobnet.dk. Med dataområdet DFDG kan kommunerne se antallet af borgere, der modtager ydelser og hvilken type ydelse såsom arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. DFDG indeholder også data om organisationer som fx a-kasser, kommuner og jobcentre, hvor man kan se, hvem der har afholdt, indkaldt og deltaget i givne samtaler med borgerne.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Referencedata

Der er ikke referencedata for DFDG

Systemskift

Systemskifte er ikke relevant for dataområdet