DREAM

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Databasen indeholder oplysninger om personer, der har modtaget offentlige overførselsindkomster. Dette dataområde er derfor velegnet til at lave effektopgørelser på kommunale indsatser således at borgerne kan bringes tættere på arbejdsmarkedet. Kommunerne har mulighed for at gruppere og måle på de enkelte ydelser og borgeres A-kasse tilhørsforhold, matchkategori (indsatsklar, jobklar, midlertidig passiv osv.) mm. Dette muliggør en lang række beregninger af antal og andel modtagere af bestemte ydelser mfl.

Vær opmærksom på at DREAM data udelukkende må bruges til statistik og forskning.

 

Få indsigt i dine DREAM data

 

 

DREAM-kuben i FLIS DAP (Power BI)

 

DREAM-kuben i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge DREAM-kuben i FLIS DAP i Power BI og Excel

Dataområdet DREAM

DREAM, der er en del af STARs forløbsdatabase, indeholder forsørgelsesoplysninger for ydelser, der bliver udbetalt af kommunerne og staten. Med DREAM kan man bl.a. lave effektopgørelser på indsatser, som kan hjælpe med at bringe en borger tættere på arbejdsmarkedet. DREAM-data hentes indirekte fra dataknudepunkter og ikke direkte fra registreringssystemer. Når DREAM-data dannes, samles de fra forskellige kilder i et fælles datagrundlag og et statistisk datavarehus.

 

 

 

 

DREAM - en del af Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområdet

Kommunernes Ydelsessystem, Ydelsesrefusion, DFDG og DREAM skaber tilsammen kuben for Kommunernes Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområde i FLIS. KY, Ydelsesrefusion og DFDG kan på enkelte steder snakke sammen på tværs af dataområderne, hvilket kan være med til at skabe en forståelse for en borgers rejse gennem de tre områder.

DREAM kan benyttes til analysere en borgers rejse, finde sammenligninger mellem diverse borgere, og finde borgere hvis forløb ligner tidligere forløb.