Udsatte børn og unge

I dataområdet for udsatte børn og unge kan kommunerne få et overblik de foranstaltninger, som deres udsatte borgere mellem 0 og 22 år har modtaget i en given periode. Kommunerne kan se de angivne baggrunde for anbringelser og hvorhenne barnet eller den unge er anbragt. Berigelse med tværgående dataområder kan give indsigt i økonomien og personalesammensætningen på området.

Få indsigt i udsatte børn og unge området

 

 

UBU i FLIS DAP (Power BI)

 

UBU i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge Sundhedsdata i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

  

Systemskifte

Dataområdet UBU (Udsatte Børn og Unge)

FLIS UBU giver adgang til vigtige nøgletal og data inden udsatte børn og unge området, herunder information om anbringelser, efterværn, foranstaltninger og underretninger for de udsatte borgere fra 2015 og frem.

Du vil på individniveau kunne se de underretninger som er forbundet med borgerene, hvem der har foretaget underretningen og på hvilken baggrund. Vurderes borgeren til at skulle anbringes et sted uden for hjemmet eller står til at skulle modtage efterværn, vil du også kunne se hvorhenne og hvilken type af efterværn- og anbringelsessted det er. Foretages der ændringer eller skal borgeren hjemsendes vil du også kunne se årsagerne til disse beslutninger og meget mere.

I FLIS UBU kan du derfor også tilgå en lang række beregninger på anbringelser, efterværn, foranstaltninger og underretninger som fx totale antal, antal pr. modtager, unikke modtagere. Du kan også finde gennemsnitsalder for forskellige anbringelser, antallet af dage pr. anbringelse og/eller foranstaltning.

 

Få indblik i udgifter, aktiviteter og meget mere

Suppler med tværgående dataområder

FLIS UBU kan suppleres med data fra de tværgående dataområder. Du blandt andet kan få indblik i kommunernes udgifter til udsatte børn og unge ved at koble dataene til FLIS Økonomi og sammensætning af personalet og medarbejdere på området, deres løn og fravær med FLIS Personale & Fravær.

 

Forstå fagområdet og din kommunes indsats bedre med benchmarking

FLIS giver også mulighed for kommunerne at sammenligne sig med hinanden på centrale nøgletal og udarbejde dataanalyser og benchmarkingrapporter. Du kan fx undersøge anbringelsesmønstre og andele af foranstaltningsmodtagere og meget mere.