Stil de rigtige krav til dataleverancer i jeres udbud

På denne side finder du information om kravene til brug for kommunernes it-udbud og -indkøb med henblik på at opnå bedre priser på dataleveraner til ledelsesinformation - herunder LIS, FLIS og KL Gateway 

Bedre priser og højere datakvalitet

Kravene er udarbejdet i tæt samarbejde mellem følgegruppen for FLIS og SKI A/S.  
 
En del af disse krav er udformet for at hjælpe de tilsluttede kommuner med at leve op til forpligtelser om at levere data løbende til FLIS fra 2029, som det fremgår af FLIS tilslutningsaftalen og til KL gateway iht økonomiaftalen med staten. 

Kravene er stort set identisk med mindstekrav i SKI A/S rammeaftale ”02.19 Fagsystemer”.

Leverandørerne er bekendt med de indholdsmæssige og tekniske krav i denne forbindelse, hvorfor KOMBIT vurderer,  at kravene må anses som markedsstandard.

Du kan læse mere om kravene HER

 

 

Specifikationer for dataområder

Hvis en løsning understøtter et eller flere ydelsesområder (Økonomi, Skole, Dagtilbud, Social og omsorg mv.) skal der kunne leveres et udtræk af  kommunens data i henhold til en række standardspecifikationer. 
 
For områderne Økonomi, Skole og Personale kan de gældende specifikationer findes HER