FLIS - Borger

Med dataområdet Borger kan kommunerne tælle antallet af fødte, døde, internt flyttede, til- og fraflyttede, ind- og udrejste mm. borgere i løbet af måneden og fordele dem på faktorer såsom alder, køn, civilstand, statsborgerskab, betalingskommune mv. Kommunerne kan dermed se antallet af borgere bosat i deres kommune i starten af måneden, følge deres bevægelser i løbet af måneden og koble det til andre dataområder såsom økonomi- og ældreområdet. 

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Systemskift

Overblik over kommunernes skift af fagløsning