Hvad er FLIS?

FLIS samler data fra kommunernes fagsystemer, som kommunerne kan bruge til lave analyser og ledelsesinformation og til at benchmarke sig med andre kommuner.

FLIS samler data direkte fra fagsystemerne på månedlig basis. FLIS indeholder månedligt opdaterede data fra alle 98 kommuner inden for alle store serviceområder. Desuden indeholder FLIS historiske data, der går op til 10 år tilbage, hvor det er muligt.

Det er dog vigtigt at påpege, at FLIS ikke er et ledelsesinformationssystem som dem, der tilbydes af virksomheder som KMD, Fujitsu, Targit, LIFA, Inspari o. lign.

FLIS er et datavarehus, der samler data fra kommunernes egne fagløsninger og ikke har skærmbilleder eller rapporter:

  1. FLIS indsamler rådata fra kommunernes IT-systemer eller den fælles kommunale infrastruktur.
  2. De indsamlede data kommer fra forskellige kilder og formater og er ikke umiddelbart klar til brug til analyse i programmer som Excel og andre.
  3. Rådataene bliver gjort klar til analyse ved at blive oversat til fælles standarder i henhold til en fælles informationsmodel, valideret og omformet med de dimensioner, som kommunerne har defineret.
  4. De forarbejdede data bliver fordelt på dataområder, som kaldes økonomi, borger, skole/elevfravær og så videre.