FLIS - DREAM

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Databasen indeholder oplysninger om personer, der har modtaget offentlige overførselsindkomster. Dette dataområde er derfor velegnet til at lave effektopgørelser på kommunale indsatser således at borgerne kan bringes tættere på arbejdsmarkedet. Kommunerne har mulighed for at gruppere og måle på de enkelte ydelser og borgeres A-kasse tilhørsforhold, matchkategori (indsatsklar, jobklar, midlertidig passiv osv.) mm. Dette muliggør en lang række beregninger af antal og andel modtagere af bestemte ydelser mfl.

Vær opmærksom på at DREAM data udelukkende må bruges til statistik og forskning.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Referencedata

Systemskift

Systemskifte er ikke relevant for dataområdet