DFDG

Det Fælles Data Grundlag (DFDG) samler oplysninger fra kommunernes og a-kassernes sagsbehandlingssystemer samt borgerens indtastninger på jobnet.dk. Med

dataområdet DFDG kan kommunerne se antallet af borgere, der modtager ydelser og hvilken type ydelse såsom arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. DFDG indeholder

også data om organisationer som fx a-kasser, kommuner og jobcentre, hvor man kan se, hvem der har afholdt, indkaldt og deltaget i givne samtaler med borgerne.

Få indsigt i DGDF

 

 

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

Dataområdet DFDG

Med Det Fælles Data Grundlag (DFDG) har kommunerne mulighed for at følge op på, hvilke aktiviteter de har gennemført i processen for at få en borger flyttet væk fra de indkomsterstattende ydelser. Dette inkluderer, at kommunen kan se, hvilken visitationskategori en borger tilhører, og hvis de skifter til en anden kategori. Derudover kan man se antallet af, hvilke borgere der modtager hvilke ydelser, og hvilke samtaler man har haft med en given borger.

Dataene i DFDG bliver hentet via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der får data fra de kommunale jobsystemer. Dataene bliver opdateret månedligt, og man kan se data fra det pågældende år og 3 år tilbage.

DFDG indeholder også data om organisationer som fx a-kasser, kommuner og jobcentre, hvor man kan se, hvem der har afholdt, indkaldt og deltaget i givne samtaler med borgerne.

 

DFDG - en del af Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområdet

Kommunernes Ydelsessystem, Ydelsesrefusion, DFDG og DREAM skaber tilsammen kuben for Kommunernes Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområde i FLIS. KY, Ydelsesrefusion og DFDG kan på enkelte steder snakke sammen på tværs af dataområderne, hvilket kan være med til at skabe en forståelse for en borgers rejse gennem de tre områder.

DREAM kan benyttes til analysere en borgers rejse, finde sammenligninger mellem diverse borgere, og finde borgere hvis forløb ligner tidligere forløb.