Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Kommunernes Ydelsessystem (KY)  er en fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet i. Med dataområdet KY i FLIS kan man finde oplysninger om; sager, opgaver på sager, bevilget ydelser og afgørelser på sagerne på kontanthjælpsområdet. Udover sagerne indeholder dataområdet også oplysninger sagsbehandlingstiden og sagens varighed. Dataområdet giver også adgang til månedlige oplysninger om antallet af borgere på kontanthjælp. Det gør KY-data velegnet, hvis man fx ønsker få indblik i kommunens sagsflow, eller ønsker at se kan man se, hvor man også ligger på kontanthjælpsområdet ift. andre kommuner. 

Få indsigt i din kommunes ydelsessystem

 

 

KY Benchmark (Power BI)

 

KY Benchmark (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge KY data i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

Dataområdet KY (Kommunernes Ydelsessystem)

I dataområdet for KY kan kommunerne se hvilke ydelser såsom kontanthjælp, særlig støtte og ledighedsydelse den enkelte borger har modtaget siden udrulning af KY-systemet. På dette dataområde kan kommunerne derfor danne sig et overblik over deres sager på de enkelte borgere og deres sagsbehandlings-, opgave-, ydelses- og sagstider. For de enkelte sager forbundet med borgerens ydelser kan kommunerne se afgørelsestyper (bevilliget, afslået, henlagt mm.), sagstilstande (oprettet, under oplysning, afsluttet mm.). Ydermere kan kommunerne også tilgå data om de enkelte opgaver for sagerne, deres titler, status samt start- og sluttidspunkter.

 

 

 

KY (Kommunernes Ydelsessytem) - en del af Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområdet

Kommunernes Ydelsessystem, Ydelsesrefusion, DFDG og DREAM skaber tilsammen kuben for Kommunernes Arbejdsmarked og Beskæftigelsesområde i FLIS. KY, Ydelsesrefusion og DFDG kan på enkelte steder snakke sammen på tværs af dataområderne, hvilket kan være med til at skabe en forståelse for en borgers rejse gennem de tre områder.

DREAM kan benyttes til analysere en borgers rejse, finde sammenligninger mellem diverse borgere, og finde borgere hvis forløb ligner tidligere forløb.