Fælles Sprog III

FLIS FSIII giver dig mulighed for at få indsigt i din kommunes borgere som modtager social- og/eller sundhedsfaglig hjælp. Dette inkludere fx information omkring den enkelte borgers helbredstilstand og funktionsniveau samt deres egne vurderinger, ønsker og mål og betydning af specifikke aktiviteter forbundet med deres pleje. 

Få indblik i social- og sundhedsområdet

 

 

FSIII i FLIS DAP (Power BI)

 

FSIII i FLIS DAP (Excel)

 

Klik på afspilningsknapperne og se, hvordan du kommer i gang med at bruge Sundhedsdata i FLIS DAP i Power BI og Excel

 

 

Dokumenter

  

Dokumentation

  

Referencedata

Dataområdet FSIII (Fælles Sprog III)

Du kan anvende FSIII-data til at få et overblik over udviklingen af bestemte indsatser på social- og sundhedsområdet for de enkelte borgere i din kommune. Udover dette kan der også foretages en lang række ad hoc analyser og effektmålinger til ledelsesinformation, hvilket kan hjælpe med en bedre styring af de involverede fagområder. På nuværende tidspunkt kan du kun se data fra din egen kommune i FSIII-data fra FLIS. 

Udstillingen og anvendelsen af FSIII i FLIS giver ikke kun en forretningsmæssig værdi for din kommune, men også en øgning i datakvaliteten ved at synliggøre fejlregistreringer og dokumentationen på tværs af kommunerne. 

FLIS modtager dagligt FSIII-data fra KL Gateway og indlæser det månedligt i FLIS.
I FLIS FSIII kan du finde data fra 2022 og frem. 

Data fra KL Gateway leveres også til Sundhedsdatastyrelsen til understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen og den kliniske kvalitetsdatabase for Dansk Hjerterehabiliterings Database (DHRD)