Sundhed

På sundhedsområdet kan kommunerne tilgå aggregeret data ved rørende kommunale afregninger af borgernes regionale behandlinger og sundhedsydelser på sygesikringsområdet som fx behandlinger ved fysioterapeuter, tandlæger, speciallæger osv. Kommunerne kan hermed danne sig et overblik over udviklingen i den kommunale afregning af somatiske, psykiatriske og sygesikringsydelser i fire forskellige borgerlige aldersgrupper.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning