Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Kommunernes Ydelsessystem (KY)  er en fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet i. Med dataområdet KY i FLIS kan man finde oplysninger om; sager, opgaver på sager, bevilget ydelser og afgørelser på sagerne på kontanthjælpsområdet. Udover sagerne indeholder dataområdet også oplysninger sagsbehandlingstiden og sagens varighed. Dataområdet giver også adgang til månedlige oplysninger om antallet af borgere på kontanthjælp. Det gør KY-data velegnet, hvis man fx ønsker få indblik i kommunens sagsflow, eller ønsker at se kan man se, hvor man også ligger på kontanthjælpsområdet ift. andre kommuner. 

Systemskift

Systemskift er ikke relevant for dataområdet