FLIS - Skole

Ved brug af ’skole’ dataområdet kan kommunerne få et overblik over antal og typer af institutioner i kommunen. De kan få indblik i antallet elever fordelt på skoler og klassetrin, hvor de kommer fra; om de bor i kommunen, eller om de kommer fra en anden kommune. Dataområdet dækker også forskellige typer af elevfravær - såsom sygdom og ulovligt fravær og karaktergennemsnit ifm folkeskolernes afgangsprøve. Dette kan være med til at vise, hvilke tendenser der er i kommunen blandt børnene, både i forhold til bevægelse og karakterer. Koblet til dataområdet for Personale & Fravær kan kommunerne få indblik i  personalesammensætning og fravær for medarbejdere på skoleområdet.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Referencedata

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning