FLIS - Voksenhandicap

Data om voksne med handicap giver overblik over den enkelte handicappede borgers modtagne ydelser som fx behandling, aktivitets- og samværstilbud, botilbud og forskellige typer af socialpædagogisk støtte. Kommunerne kan se opholdssteder, og om det er borgere med et socialt problem, fysisk eller psykisk handicap der er tilknyttet. Personale data i form af omsætning og fravær kan også tilgås. Kommunernes økonomi på voksenhandicapområdet kan derfor analyseres ud fra en lang række parametre, der omhandler den enkelte eller grupper af borgere med handikap.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning