FLIS - Ydelsesrefusion

I dette dataområde kan kommunerne se, hvilke ydelser den enkelte borger modtager som fx arbejdsløshedsdagpenge, SU, sygedagpenge, førtidspension og løntilskud. Kommunerne kan også se, hvor meget de og staten finansierer af den enkelte borgeres ydelse(r). Kommunerne har også mulighed for at se, hvor stor en andel af de borgere, der fx modtager kontanthjælp, er på et givent refusions- og medfinansieringstrin. Det kan kommunerne bruge til at følge op på deres indsatser og udgifter på det offentlige forsørgelsesområde og hermed give et bedre budgetteringsgrundlag.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Systemskift

Systemskift er ikke relevant for dataområdet