FLIS - Datavalidering

I FLIS, tilstræbes det at begreber og definitioner i videst muligt omfang kan sammenlignes med øvrige nationale statistikker, hvis sådanne findes. Dette gør at kommunerne ikke skal forholde sig til to forskellige opgørelser af de samme mål. Kommunerne kan hermed også gå ind i en kvalificeret dialog om opgørelsesmetoder for nøgletal på det kommunale område med eventuelle statslige aktører indenfor de enkelte dataområder i FLIS.

Kommunerne kan på denne side finde datavalideringsrapporter lavet i PowerBI samt anden information om hvordan FLIS datavaliderer på de forskellige dataområder.