FLIS - Økonomi

FLIS Økonomi gør det muligt løbende at sammenligne sig med andre kommuner indenfor den autoriserede kontoplan, og dermed understøtte den løbende månedsopfølgning med benchmarkingtal fra andre kommuner. FLIS giver adgang til detaljerede økonomidata helt ned på posteringsniveau for den enkelte kommune til mere detaljerede analyser. De kan fx bruges til at se, hvordan kommunerne lægger penge til deres ydelser og holde øje med udviklingen og forbruget. Økonomidata kan også bruges til at identificere fejlregistreringer og styrke datakvaliteten i kommunen.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Referencedata

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning