Personale

Data om personale og fravær for kommunens medarbejdere hentes i FLIS fra KRL, som indsamler og bearbejder data fra kommunens løn- og personalesystemer.

Med personaledata kan kommunerne få overblik over sygefravær, medarbejdersammensætning, personaleomsætning og ansættelsesformer. Dataområdet giver adgang til et aggregeret personaledatasæt på tværs af alle 98 kommuner. For de mere detaljerede analyser kan den enkelte kommune arbejde med data helt ned på medarbejderniveau. Data leveres fra KRL, som indsamler og bearbejder data inden de leveres til FLIS.

Vær opmærksom på at Peronale og Fravær data udelukkende må bruges til statistik og forskning.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning