FLIS - Udsatte børn og unge

I dataområdet for udsatte børn og unge kan kommunerne få et overblik de foranstaltninger, som deres udsatte borgere mellem 0 og 22 år har modtaget i en given periode. Kommunerne kan se de angivne baggrunde for anbringelse såsom misbrug, kriminalitet, overgreb mm., om barnet eller den unge er anbragt i plejefamilier, døgninstitutioner eller andet samt årsager for hjemsendelse. Derudover kan man se, om det er skole, politi, en forening eller andet, som har underrettet sagen og information omkring efterværn, når den unge er fyldt 18 år.

Gennem det tværgående dataområde - Personale - kan der også findes data om det tilknyttede personales alder, sygefravær, ansættelsesformer, beskæftigelsesgrader mm. Der kan også udarbejdes statistikker over økonomien, foranstaltninger, underretninger og alder på udsatte børn- og ungeområdet.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning