Ældre

I dataområdet Ældre kan kommunerne finde data om modtagere af plejeboliger, hjemmehjælp og visitation (både personlig pleje og praktisk hjælp), træning, brugte timer og andre ydelser samt personales fravær. Data på ældreområdet bygger derfor på data fra økonomisystemer, løn- og personalesystemer, CPR-data og kommunernes aktiviteter på ældreområdet.

Datadokumentation

Beskrivelse af data, muligheder, begreber med mere

Referencedata

Systemskift

Overblik over kommunerne udskift af deres fagløsning